Тунджa,снимки от всички села на Община Тунджа
ОБЩИНА ТУНДЖА

Забелижителности

361242_Buy More, Save More: 15% off $100, 20% off $200, 25% off $300 (exp 4/30)
Сподели
с.Кабиле

Тракийският град Кабиле е разположен на плато близо до село Кабиле. Има скалист акропол, който е и светилище-обсерватория. На мястото са разкрити скален релеф на Кибела, основи на обществена сграда и две правоъгълни помещения, най-вероятно с култов характер. Името на селището произхожда от Кибела - Великата майка на боговете. На върха има изсечено в скалите светилище, функционирало през 2-1 хил. пр. Хр.

Селището е възникнало около светилището в края на 2 хил. пр. Хр. Платото е разположено на завоя на река Тунджа на юг и доминира над равнината. Открита керамика от 10-6 в. пр. Хр. доказва, че селището е съществувало и през ранножелязната епоха. През всички времена Кабиле е пункт на кръстопът на два възлови пътища, свързващи бяло море с Дунава. Това местоположение предопределя съдбата на селището векове наред. Археологическият материал показва, че през 5-4 в. пр. Хр. градът е поддържал важни търговски връзки с елинските градове по Егейското и Черноморското крайбрежие.

От открит надпис в град Севтополис, столицата на одриския владетел Севт ІІІ, се разбира, че в Кабиле е имало храм на Артемида Фосфорос и светилище на Аполон. В края на 4-началото на 3 в. пр. Хр. Кабиле е столица на одриския парадинаст Спарток, споменат в надписа от Севтополис. Той е известен и от собствени монети, сечени през първата четвърт на 3 в. пр. Хр. По време на келтското нашествие царската власт в Кабиле е заменена с градско управление.

Християнството прониква в града още през 4 в. Открита е монументална трикорабна базилика с мозаечни подове, преустроена през 5 в., както и по-малка базилика в очертанията на военния лагер с баптистерий. Кабиле е разрушен от аварите през 583 г. През 7-8 в. и през Средновековието на територията на незначителното вече селище живее малобройно население. Името на селището се запазва до днес като название на селото, което се намира в непосредствена близост до древния град.

Основните съоръжения на акропола на античния град Кабиле са концентрирани около скално-изсечен паметник в основната скала. Паметникът по всяка вероятност е много по-древен от античното селище, превърнато днес в музей на открито. Според археолози това е най-древното светилище – скала с релефно изображение на Великата майка на боговете - Кибела, по късно Артемида върху лъв. Открито е и друго изображение, високо около половин петър, на Артемида Фосфорос от тип, известен от монети на Кабиле.

Археологическите проучвания показват, че около върха е изградено съоръжение, чрез което, древните наблюдатели са могли да измерват времето в единици, по-големи от денонощие – година, полугодие, тримесечие, продължителност на сезоните. Едновременно с това, наблюдавайки ежедневните кулминации на Слънцето и някои от по-ярките звезди, те са могли да измерват времето и в единици, по-малки от денонощие. Кулминациите на Слънцето и звездите разделят съответно деня и нощта на д

361242_Buy More, Save More: 15% off $100, 20% off $200, 25% off $300 (exp 4/30)
361242_Buy More, Save More: 15% off $100, 20% off $200, 25% off $300 (exp 4/30)

Защитен вал Ерексията

Първата европейска туристическа карта на защитния вал „Еркесията” бе представена в община Тунджа. За представянето на картата в община Тунджа пристигнаха проф. Рашо Рашев, Стефан Пейков, президент на международен културен център ГЕОПАН, авторът на знака на защитното съоръжение Коста Стоянов.

“Еркесията” е отбранителен ров между Средновековна България и Византия, който е бил разположен от Дебелт до полите на Родопите. В по-голямата си част, около 60 км, валът се намира на територията на община Тунджа. Валът е най-добре запазен в района на село Симеоново, а от землището на село Овчи кладенец напуска територията на община Тунджа.

Съоръжението е видимо от космоса и днес, като свързва Черноморското крайбрежие с долината на река Марица и обединява седем български общини – Бургас, Средец, Карнобат, Стралджа, Тунджа, Гълъбово и Симеоновград.

Общата дължина на земния вал от брега на Бургаското езеро до левия бряг на река Сазлийка е 148 км. Вече се работи и над идеята да бъдат възстановени между 50 и 200 метра от вала на територията на община Тунджа. Знакът на “Еркесията”, който представлява щит пред три копия, ще бъде поставен на 300 места по протежението на вала на разстояние от по 500 метра, съобщи Коста Стоянов. Чрез тази карта достояние на света ще стане още една уникална историческа атракция, която ще впечатли много хора, допълни кметът на община Тунджа Георги Георгиев.

“Еркесията” е обявена за паметник на културата с национално значение. Проектът е разработен от община Тунджа и Международния търговски  културен център “ГЕОПАН”.
ЗАБЕЛИЖИТЕЛНОСТИ
Изпрати
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.