Тунджa,снимки от всички села на Община Тунджа
ОБЩИНА ТУНДЖА

Училища

Сподели
361242_Buy More, Save More: 15% off $100, 20% off $200, 25% off $300 (exp 4/30)
1. Основно Училище "Христо Ботев" (Село Ботево)
Местоположение: Село Ботево, Община Тунджа, Област Ямбол, Югоизточен регион на България
Адрес: ул."Хр.Ботев" 39, 8638 Ботево, Община Тунджа
Телефон/факс: +359 (0)4792 213
eMail: ou_botevo@abv.bg
Internet: http://botev4e.dir.bg/_wm/library/?df=730164&GDirId=7fc8dccf928b77e45b51f7d6b7f774b4
ОУ "Хр.Ботев" -Ботево е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - целодневно. История : Основно Училище "Христо Ботев" в село Ботево е открито 1880 година. Сградата в сегашният си вид е построена през 1962г. Материалн...
На английски: "Hristo Botev" Primary school (Village of Botevo)

2. Начално Училище "Васил Левски" (Село Завой)
Местоположение: Село Завой, Община Тунджа, Област Ямбол, Югоизточен регион на България
Адрес: , 8633 Завой, Община Тунджа
Телефон/факс: +359 (0)47192 482
eMail: zavoi_tundja@abv.bg
НУ "Васил Левски" Завой е начално (І - ІV клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин
На английски: "Vasil Levski" Base school (Village of Zavoy)

3. Начално Училище "Св.Климент Охридски" (Село Крумово)
Местоположение: Село Крумово, Община Тунджа, Област Ямбол, Югоизточен регион на България
Адрес: ул."Стойо Кунев" No 38, 8649 Крумово, Община Тунджа
Телефон/факс: +359 (0)4774 324
eMail: krumovo_tundja@abv.bg
НУ "Св.Кл. Охридски" Крумов е начално (І - ІV клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна
На английски: "Sv.Kliment Ohridski" Base school (Village of Krumovo)

4. Основно Училище "Свети Паисий Хилендарски" (Село Роза)
Местоположение: Село Роза, Община Тунджа, Област Ямбол, Югоизточен регион на България
Адрес: ул."П.Момчилов" No 54, 8630 Роза, Община Тунджа
Телефон/факс: +359 (0)4718 326
eMail: roza_school_jambol@abv.bg
ОУ "Св.П.Хилендарски" Роза е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна
На английски: "Sveti Paisiy Hilendarski" Primary school (Village of Roza)

5. Oсновно Училище "Свети Свети Кирил и Методий" (Село Бояджик)
Местоположение: Село Бояджик, Община Тунджа, Област Ямбол, Югоизточен регион на България
Адрес: ул."Независима България" No 29, 8640 Бояджик, Община Тунджа
Телефон/факс: +359 (0)4793 22-63 begin_of_the_skype_highlighting            +359 (0)4793 22-63      end_of_the_skype_highlighting; +359 (0)886 393214
eMail: ou.s.boygik@abv.bg
ОУ "Св.св.Кирил и Методий" Бджк е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна
На английски: "Sveti Sveti Kiril and Metodiy" (Village of Boyadjik)

6. Oсновно Училище "Христо Ботев" (Село Кукорево)
Местоположение: Село Кукорево, Община Тунджа, Област Ямбол, Югоизточен регион на България
Адрес: ул."Тунджа" No 6, 8673 Кукорево, Община Тунджа
Телефон/факс: +359 (0)46 66-92-03
eMail: ou_kukorevo@abv.bg
ОУ "Христо Ботев" Кукорево е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - целодневно
На английски: "Hristo Botev" (Village of Kukorevo)

7. Oсновно Училище "Свети Свети Кирил и Методий" (Село Дражево)
Местоположение: Село Дражево, Община Тунджа, Област Ямбол, Югоизточен регион на България
Адрес: ул."Подем" No 11, 8634 Дражево, Община Тунджа
Телефон/факс: +359 (0)4714 229; +359 (0)886 393142 begin_of_the_skype_highlighting            +359 (0)886 393142      end_of_the_skype_highlighting; +359 (0)4714 218 begin_of_the_skype_highlighting            +359 (0)4714 218      end_of_the_skype_highlighting
eMail: drajevo_school@abv.bg
ОУ "Св.СвКирил и Методий" Др е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: две смени
На английски: "Sveti Sveti Kiril and Metodiy" (Village of Drajevo)

8. Oсновно Училище "Свети Свети Кирил и Методий" (Село Веселиново)
Местоположение: Село Веселиново, Община Тунджа, Област Ямбол, Югоизточен регион на България
Адрес: ул "Христо Ботев" No 2, 8632 Веселиново, Община Тунджа
Телефон/факс: +359 (0)4716 423 begin_of_the_skype_highlighting            +359 (0)4716 423      end_of_the_skype_highlighting
eMail: ou_veselinovo@abv.bg
ОУ "Св.св.КирилиМетодий" Вс е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - целодневно
На английски: "Sveti Sveti Kiril and Metodiy" (Village of Veselinovo)
9. Основно Училище "Свети Паисий Хилендарски" (Село Скалица)
Местоположение: Село Скалица, Община Тунджа, Област Ямбол, Югоизточен регион на България
Адрес: ул."Хр.Ботев" No 24, 8645 Скалица, Община Тунджа
Телефон/факс: +359 (0)4795 275
eMail: uchilishte_skalitsa@abv.bg
ОУ "Св. П.Хилендарски" Скалица е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна
На английски: "Sveti Paisiy Hilendarski" Primary school (Village of Skalitsa)

10. Основно Училище "Васил Левски" (Село Тенево)
Местоположение: Село Тенево, Община Тунджа, Област Ямбол, Югоизточен регион на България
Адрес: ул "Георги Димитров" 50, 8672 Тенево, Община Тунджа
Телефон/факс: +359 (0)4777 2221
eMail: ou_wasill@yahoo.com
ОУ "Васил Левски" -Тенево е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин
На английски: "Vasil Levski" Primary school (Village of Tenevo)
Изпрати
361242_Buy More, Save More: 15% off $100, 20% off $200, 25% off $300 (exp 4/30)
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.